SP 119 podział na grupy

Z powodu ogromnego zainteresowania z Państwa strony naszymi zajęciami wprowadzamy podział na grupy, dzięki czemu będziemy mogli bardziej efektywnie pracować z dziećmi.

Podział na grupy

14:30 – 15:15 klasy 1
15:15 – 16:00 klasy 2-4

Jeśli, któreś z dzieci nie dostało na zajęciach – formularz zapisu dostępny jest na naszej stronie w zakładce „do pobrania” lub u instruktora.